Kontakt
Mathias Racz

Phone: +46 (8) 579 309 01
Fax: +46 (8) 579 309 10
E-Mail

Rödl & Partner Nordic AB är vald revisor i ett 100-tal utländska dotterbolag och därutöver i över 300 svenskbaserade företag av varierande storlek.