Kontakt
Lars Göthberg

Phone: +46 (8) 579 309 00
E-Mail

Torbjörn Boström

Phone: +46 (8) 579 309 57
E-Mail

Rödl & Partners affärsområde skatt stöds av en kvalificerad stabsfunktion vars uppgift är att via riskanalys säkerställa och integrera/initiera skatteeffektiva affärslösningar.

  • Lars Göthberg är av FAR certifierad auktoriserad skatterådgivare och verkar som Senior Tax Adviser. Han har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad rådgivnings- ochutredningsverksamhet inom företagsskatteområdet, såväl nationell/internationell företagsbeskattning som indirekt beskattning, mervärdesskatt. Lars Göthberg har under många år verkat som skatteexpert/ skattepartner inom PWC.
  • Torbjörn Boström är en av Sveriges mest erfarna skattejurister inom momsområdet och verkar som Senior Tax Adviser. Han har mer än 30 års erfarenhet av kvalificeradrådgivnings- och utrednings-verksamhet inom företagsskatteområdet indirekt beskattning, med specialinriktning mervärdes- skatt/tullbeskattning. Torbjörn har under många år verkat som skatteexpert/director inom PWC. Inför Sveriges inträde i EU 1995 var Torbjörn verksam vid Finansdepartementet under ett antal år och arbetade med att införliva EU-direktiven inom momsområdet i den svenska lagstiftningen.