Kontakt
Lars Göthberg

Phone: +46 (8) 579 309 00
E-Mail

Torbjörn Boström

Phone: +46 (8) 579 309 57
E-Mail

Rödl & Partners skatteteam arbetar företrädesvis med följande frågeställningar inom fastighetsbeskattning:

  • Skattefrågor vid köp/försäljning av fastigheter
  • Strukturering av nationella/internationella fastighetsägarstrukturer
  • Beskattning vid löpande fastighetsinnehav
  • Beskattning av byggnadsrörelse m.m.