Kontakt
Lars Göthberg

Phone: +46 (8) 579 309 00
E-Mail

Torbjörn Boström

Phone: +46 (8) 579 309 57
E-Mail

Rödl & Partners skatteteam arbetar företrädesvis med följande frågeställningar inom företagsbeskattning:

  • Beskattning av FÅAB
  • Beskattning av ägare till FÅAB
  • Beskattning av nationella/internationella företagsstrukturer
  • Omstrukturering av ägar- och koncernstrukturer
  • Beskattning av ideella föreningar/stiftelser/truster