Kontakt
Lars Göthberg

Phone: +46 (8) 579 309 00
E-Mail

Torbjörn Boström

Phone: +46 (8) 579 309 57
E-Mail

Rödl & Partners skatteteam arbetar företrädesvis med följande frågeställningar inom indirekt beskattning:

  • Mervärdesskatt inkl EU-rättsliga direktiv/lagstiftning
  • Tullbeskattning
  • Punktskatter
  • Indirekt beskattning i övrigt