Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Rödl & Partner är en tysk revisions- och konsultorganisation med ca 4700 medarbetare i ett 51 länder. Rödl & Partners affärsidé är att hjälpa tyska medelstora, ofta privatägda bolag att expandera internationellt. Med denna affärsidé och en unik affärsmodell har Rödl & Partner på 40 år vuxit organiskt från en regionalt verksam byrå med 100 medarbetare till en internationell koncern med 111 kontor i 51 länder.

Rödl & Partner är en unik organisation på flera sätt. Till skillnad från andra globala revisions- och konsultorganisationer är Rödl & Partner inte ett nätverk utan en one firm med en koncernliknande uppbyggnad. Rödl & Partner skiljer sig också åt genom den multidisciplinära affärsmodellen. Ekonomi, skatt och affärsjuridik utgör likvärdiga kärnkompetenser.

Rödl & Partner etablerades 1977 i Nürnberg i södra Tyskland av Bernd Rödl som var både Rechtsanwalt (advokat) och Wirtschaftsprüfer (auktoriserad revisor). Redan från början har en affärsmodell baserat på samarbetet mellan jurister och ekonomer varit fundamentet för Rödl & Partner. Vår företagskultur präglas av detta och det entreprenörskap som har gjort Rödl & Partner framgångsrikt.

Rödl & Partner Nordic AB startade sin verksamhet år 2000 och var då det första revisionsföretaget som etablerades helt och hållet på initiativ av en utländsk aktör. Genom organisk tillväxt och mindre förvärv har Rödl & Partner vuxit till dagens ca 40 medarbetare. Organisationen består av ett nordiskt huvudkontor i Stockholm och därutöver etableringar i Öresundsregionen genom kontoret Malmö och Köpenhamn som organiserar både danska och svenska medarbetare.