Kontakt
Lars-Göran Larsson

Phone: +46 (40) 660 73 58
E-Mail

Rödl & Partner är en multidisciplinär revisions- och konsultorganisation som erbjuder tjänster inom revision, affärsjuridik, redovisning och skatt. Rödl & Partner etablerades 1977 i södra Tyskland och har sedan dess vuxit till 111 kontor i 50 länder. Rödl & Partner har idag 200 globala partner och styrs av en koncernledning med sitt säte vid huvudkontoret i Nürnberg. Rödl & Partners intäkter är jämt fördelade på de olika kärnkompetenserna.

Rödl & Partner Nordic AB omsättning 2016 uppgår till ca 30 mkr fördelad på revision med 35%, outsourcing 35% och skatt och juridik 30%.

Rödl & Partner rankas i Tyskland som den 6:e största revisionsbyrån och som nummer 18 bland advokatbyråerna. Även i Sverige tillhör Rödl & Partner de 10 största revisionsbyråerna.