Rödl & Partner har tillsammans med F.A.Z.-Instituy, ett dotterbolag till Tysklands ledande dagstidning Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicerat en rad investeringsguider.

Investeringsguider Tyskland 2008 (på engelska)
96 sidor, DIN A4; Pris: EUR 65,-
Detaljer / Order

Investeringsguider på tyska kan laddas ner på
http://www.roedl.de/Investitionsfuehrer_weltweit.Roedl?ActiveID=2719