V prípade otázok, komentárov alebo kritiky nás prosím neváhajte kontaktovať!

Kontaktná adresa:

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 44
Fax: +421 (2) 52 73 36 43
IČO: 36855707
IČ DPH: SK2022506365
E-mail: ra.bratislava‎@‎roedl.sk
IBAN: SK71 3100 0000 0040 0114 8603
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49794/B

Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 40
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk
IČO: 31 346 707
IČ DPH: SK2020301624
IBAN: SK63 3100 0000 0041 1001 9704
BIC: LUBASKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4727/B

Rödl & Partner, k.s.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 35
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk
IČO: 35 746 068
IČ DPH: SK2020271099
IBAN: SK20 3100 0000 0041 1010 0406
BIC:  LUBASKBX
Komanditná spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sr, Vložka číslo: 398/B

Rödl & Partner Audit, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 35
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk
IČO: 35 711 817
IČ DPH: SK2020265478
IBAN: SK88 3100 0000 0041 1006 9306
BIC: LUBASKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14122/B