V prípade otázok, komentárov alebo kritiky nás prosím neváhajte kontaktovať!

Kontaktná adresa:

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 44
Fax: +421 (2) 52 73 36 43
IČO: 36855707
IČ DPH: SK2022506365
E-mail: ra.bratislava‎@‎roedl.sk
IBAN: SK14 1111 0000 0014 2356 7011
BIC: UNCRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49794/B

Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 40
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk
IČO: 31 346 707
IČ DPH: SK2020301624
IBAN: SK53 1111 0000 0013 7065 3003
BIC: UNCRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4727/B

Rödl & Partner Tax, k. s.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 35
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk
IČO: 35 746 068
IČ DPH: SK2020271099
IBAN: SK58 1111 0000 0010 7900 3013
BIC:  UNCRSKBX
Komanditná spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sr, Vložka číslo: 398/B

Rödl & Partner Audit, s. r. o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Tel.: +421 (2) 57 20 04 11
Fax: +421 (2) 52 73 36 35
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk
IČO: 35 711 817
IČ DPH: SK2020265478
IBAN: SK10 1111 0000 0010 7900 6011
BIC: UNCRSKBX
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14122/B