Prostredníctvom mandantného listu prinášame našim klientom informácie o dôležitých zákonoch, novelách a predpisoch v oblasti práva, daní a hospodárstva v Slovenskej republike.

Ak máte záujem o zaslanie mandantného listu v PDF formáte na Váš e-mail, prosím zaregistrujte sa tu.

Aktuálne vydanie:

Mandantenbrief/Mandantný list 6/2019