Nezávislý audit interných kontrolných systémov

V modernom svete podnikania dramaticky vzrástol význam interných kontrolných procesov. Audit interných kontrolných systémov Vám dá istotu, že Vaše podnikové procesy sú v súlade s platnými predpismi a účtovanie prebieha efektívne a spoľahlivo. Na bezchybné fungovanie informačných systémov Vašej spoločnosti sa viete spoľahnúť len vtedy, ak necháte preveriť svoje procesy automatického spracovania dát a výkazníctva prostredníctvom kompetentných odborníkov.

Experti spoločnosti Rödl & Partner disponujú špeciálnymi znalosťami, aby mohli vykonávať previerky interných kontrolných systémov a dávať praktické odporúčania na ich zlepšenie.

Interný audit

Veľké množstvo medzinárodných spoločností si stanovilo ako prioritu vybudovanie a zlepšenie funkcii interného auditu. Toto platí aj pre stredne veľké podniky, ktoré nie sú zapísané na burze, ktoré nie sú viazané prísnymi zadaniami Corporate Governance podľa amerického vzoru zákona Sarbanes-Oxley.

Internému auditu sa medzičasom pripisuje dôležitá úloha v globálnom manažmente rizík. Toto platí aj pre stredné a veľké podniky, ktoré nie sú zapísané na burze, ktoré sa za posledné roky značným rastom vyvinuli na medzinárodne pôsobiace skupiny podnikov.

Rödl & Partner Vám poskytne podporu pri vylepšení Vášho manažmentu rizík a poradenstvo pri vybudovaní interného auditu.