Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sme sa zaviazali k harmonizácii národných účtovných predpisov s medzinárodnými štandardmi (International Financial Reporting Standards, IFRS). Na pochopenie rozdielnych interpretácií neustále sa rozvíjajúcich  medzinárodných štandardov sú potrebné odborné znalosti a skúsenosti.

Medzinárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú povinné spĺňať národne štandardy. Účtovná závierka však pre také spoločnosti prináša pridanú hodnotu, len ak sa individuálna účtovná závierka jednotlivej spoločnosti včlení do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti. Prevod účtovných závierok predkladaných podľa iných ako národných štandardov si vyžaduje okrem znalosti samotných štandardov poznať aj techniku prevodu účtovných závierok.

Všetky naše audítorské tímy sa rovnako dobre orientujú v účtovných predpisoch platných v Slovenskej Republike ako aj v medzinárodných štandardoch (International Financial Reporting Standards, IFRS) a zásadách nemeckého Obchodného zákonníka.