Cash Management medzinárodných spoločností vyžaduje spoľahlivého a dôveryhodného partnera. Prehľad služieb Rödl & Partner v oblasti Cash Management:

  • dodatočná formálna kontrola a zasielanie faktúr
  • monitorovanie dlžníkov
  • upomienokovanie
  • monitorovanie termínov splatnosti a zostatkov v účtovnej evidencii dodávateľov
  • spracovávanie platieb
  • vyhotovovanie a overovanie prehľadov peňažných tokov