Rozhodujúci element pri Vašich zahraničných záväzkoch je zloženie Vášho tímu. Spoločnosti musia včas dbať predovšetkým na včasné a úplné zaplatenie svojich zamestnancov v mieste ich pôsobenia. Čo sa javí ako jednoduchý a nekomplikovaný proces doma, môže spôsobiť v zahraničí väčšie praktické problémy pri realizácii.

Ako špecialista na sprevádzanie zahraničných priamych investícií poznáme náročnosť takýchto zjavne jednoduchých procesov. Túto úlohu berieme veľmi vážne, bez ohľadu na to, či zabezpečujeme mzdové účtovníctvo pre „prvého človeka v danej lokalite“ alebo niekoľko tisíc zamestnancov. Spracovanie miezd je pre nás rozhodujúcou súčasťou našich služieb.

Prehľad:

  • zriadenie a vedenie mzdového účtovníctva
  • vyhotovovanie a zasielanie mzdových vyúčtovaní
  • hlásenia a potrebné správy
  • výpočet a odvod príslušných príspevkov do sociálnej poisťovne a zrážkových daní, preddavkov na daň z príjmu a iných príspevkov do príslušných lokálnych, regionálnych a národných inštitúcií
  • evidencia a overovanie cestovných nákladov
  • realizácia platieb