Pred začatím outsourcingového projektu zaznamenáme a štruktúrujeme všetky procesy vo finančníctve a účtovníctve spoločnosti. Z tohto pre mandanta okrem okamžitého zlepšenia obchodných procesov vyplynie aj aktualizované pochopenie všetkých interných administratívnych procesov.

Následne sa snažíme štandardizovať procesy. Z vlastnej skúsenosti vieme, že 95 % celosvetovo používaných administratívnych procesov môže prevziať postupy centrály spoločnosti a vyskytujú sa len malé odchýlky vyplývajúce zo záväzných miestnych predpisov a postupov.

V úzkej spolupráci s našimi mandantmi dôkladne spoznávame Váš každodenný obchod. Toto vedie k uľahčeniu vzájomného pochopenia a urýchľuje návrhy riešení.

Určený vedúci projektu zo strany Rödl & Partner je v bezprostrednom osobnom kontakte s expertmi na celom svete, priamo s Vami ako mandantom spolupracuje v centrále a spolu s Vami plánuje všetky kroky.