Rödl & Partner podporuje spoločnosti pri zriaďovaní efektívnych a transparentných procesov vo finančníctve a účtovníctve pre zahraničné obchodné jednotky, tak aby tieto súčasne spĺňali všetky zákonné predpisy v danej krajine. Za týmto účelom vypracujeme spoločne s našim mandantom optimálne riešenia na mieru.

Na základe našich celosvetových skúseností v oblasti podnikových procesov rýchlo zanalyzujeme Vašu súčasnú organizáciu podniku a priebehov výroby a ukážeme Vám možnosti zlepšenia a zjednodušenia. Riešenia, ktoré ponúkame, spájajú detailnú znalosť príslušnej oblasti práva dohľadu v mieste určenia a v sídle materskej spoločnosti s fundovaným pochopením technických možností najnovšieho vývoja.