Váš úspech ako medzinárodnej spoločnosti je založený na výkonoch Vašich najdôležitejších zamestnancov. Títo zamestnanci pravdepodobne pracujú na komplexných zahraničných projektoch ako inžinieri alebo ako obchodní vedúci v odbytových pobočkách po celom svete.

Vy a Vaši zamestnanci sa musíte vedieť spoľahnúť na dodržiavanie výšky príslušných dohodnutých odmien a sociálnych plnení pri dodržaní predpisov príslušných daňových úradov a sociálnej poisťovne. 

Efektívne postupy v personálnom manažmente poskytujú okrem transparentnosti aj prístup k dôležitým administratívnym informáciám Vašej dcérskej spoločnosti v zahraničí. Personálny manažment preto zahŕňa viac ako len mzdové účtovníctvo - je skôr kľúčovou oblasťou medzinárodnej spoločnosti s efektívnym vedením.

Prehľad našich služieb v oblasti personalistiky:

  • zriadenie a správa spisov zamestnancov
  • zriadenie a vedenie systémov mzdového účtovníctva
  • výpočet a odvod príslušných príspevkov do sociálnej poisťovne a zrážkových daní, preddavkov na daň z príjmu a iných príspevkov do príslušných lokálnych, regionálnych a národných orgánov
  • evidencia a overovanie cestovných nákladov
  • realizácia platieb