Plnenie daňových a odvodových povinností na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni tvorí základ efektívnej správy zdrojov a manažmentu rizík podniku. Úspešné medzinárodné spoločnosti tak hľadajú nové možnosti optimalizácie efektivity aj v oblasti dodržiavania svojich globálnych daňových záväzkov.

Spoločnosť Rödl & Patner ponúka medzinárodným spoločnostiam poradenstvo a asistenciu pri príprave všetkých druhov hlásení a priznaní v daňovej a odvodovej oblasti v súlade s lokálnymi a medzinárodnými právnymi predpismi.