Problematika daní uplatňovaných pri obchodných transakciách v rámci krajín Európskej únie ako aj v iných krajinách nadobúda pre medzinárodné činné spoločnosti čoraz väčší význam. Táto oblasť je mimoriadne dôležitá nielen z hľadiska dodržania povinností v oblasti povinných daňových priznaní a hlásení, ale zároveň ponúka spoločnostiam aj zaujímavé príležitosti pri daňovom plánovaní.

Prehľad celosvetových služieb našich tímov odborníkov na transakčné dane:

  • poradenstvo a analýza otázok z oblasti EU-DPH
  • poradenstvo v oblasti daňových priznaní k DPH
  • styk s miestnymi daňovými úradmi, záväzné informácie a predpisy 
  • zastupovanie v súdnych sporoch pri záležitostiach týkajúcich sa DPH
  • poradenstvo v colných otázkach