Globálny trh vyžaduje globálny prístup k službám aj v oblasti právnej starostlivosti. Rýchle a efektívne poradenstvo je pri obchodnom styku so zahraničnými zákazníkmi nevyhnutné za účelom eliminovania rizík z medzinárodných obchodných vzťahov.

Naši špecialisti na Medzinárodné zmluvné právo na celom svete poskytujú poradenské služby predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • vypracovanie a prerokovanie zmlúv so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi, rámcové zmluvy, subdodávateľské zmluvy
 • zmluvy s obchodnými zástupcami a distribútormi, dohody o výhradnom zastúpení,  nároky zahraničných obchodných zástupcov na vyrovnanie
 • franchisingové zmluvy
 • právne poradenstvo ohľadom reklamy a označovania výrobkov
 • ochrana spotrebiteľa a ručenie za vady výrobku
 • smernice týkajúce sa ochrany údajov, e-commerce
 • dohody v oblasti logistiky a dodávateľských reťazcov
 • globálne zásobovanie
 • zmluvy na komerčné nehnuteľnosti
 • dohody s konzorciami, pracovnými spoločenstvami a spoločnými podnikmi pri medzinárodných projektoch
 • právo zahraničného obchodu, medzinárodné obchodné právo, WTO