Dohody Svetovej obchodnej organizácie zabezpečujú, že globálnym trhom sa otvára stále viac ekonomík. Medzinárodné spoločnosti ešte nikdy nemali lepšie podmienky pre globálny rast ako dnes.

Napriek tomu práve podnikateľská angažovanosť v novoindustrializovaných krajinách predstavuje kvôli byrokratickým a zákonným obmedzeniam značné výzvy. Podmienky vstupu na takýto trh sa sústavne menia a spoločnosti musia  byť o ich vývoji neustále informovaní.

Rödl & Partner už mnoho rokov poskytuje poradenské služby v perspektívnych obchodných a investičných lokalitách. Podarilo sa nám preniknúť na tieto trhy medzi prvými, preto Vám môžeme poskytnúť rýchle, efektívne a pragmatické poradenstvo založené na vlastných skúsenostiach, pri ktorom stoja Vaše podnikateľské záujmy na prvom mieste.

Prehľad našich služieb v tejto oblasti:

  • devízové predpisy
  • technické normy
  • colné právo
  • obchodné zmluvy
  • právne predpisy ohľadom zahraničných priamych investícií
  • verejné hospodárske právo pre medzinárodné spoločnosti