Krádež nápadov a kopírovanie výrobkov je veľmi rozšíreným javom. Ochrana duševného vlastníctva sa pre všetky medzinárodné podniky stala zásadným aspektom ich manažmentu rizík. Rödl & Partner s tímom špecialistov na právnu ochranu podnikania poskytuje v tejto oblasti nasledujúce služby:

  • manažment ochranných značiek a portfólia ochranných značiek
  • uplatňovanie priemyselných ochranných práv a autorských práv na celosvetovej úrovni
  • licenčné dohody, franchisingové zmluvy
  • distribučné systémy
  • medzinárodné ručenie za vady výrobku
  • špeciálne služby podľa sektorov– informačné a komunikačné technológie, spotrebný tovar