Trh s nehnuteľnosťami sa stal dôležitým ekonomickým faktorom rastu všade na svete. Zároveň v sebe skrýva aj značné riziká. Okrem tradičnej výstavby a predaja nehnuteľností nadobúdajú v posledných rokoch stále väčší význam iné špecializované realitné oblasti, ako napríklad infraštruktúra, vývoj projektov, správa nehnuteľností a realitných fondov.

Rödl & Partner poskytuje klientom poradenstvo z majetkovo-, spoločensko- ako aj daňovo-právneho hľadiska pri akvizíciách a optimálnych formách nadobudnutia pri správe a predaji nehnuteľností.

Naše tímy špecialistov v oblasti nehnuteľností sú partnerom pre riešenie záležitostí na hlavných realitných trhoch sveta:

  • kúpa a predaj nehnuteľností a portfólia nehnuteľností
  • komerčný nájom
  • zmluvy o správe majetku, dohody o prevádzke a správe, zmluvy o sprostredkovaní, facility management
  • outsourcingové zmluvy
  • financovanie nehnuteľností, financovanie predajov prostredníctvom pôžičiek, konzorciálne dohody, syndikáty a účasti na nehnuteľnostiach na celom svete prostredníctvom otvorených a zatvorených fondov
  • akciové spoločnosti v oblasti nehnuteľností, daňovo-právne poradenstvo pre projektantov, finančné inštitúcie a investorov pri nástrojoch financovania nehnuteľností
  • daň z nehnuteľností a majetku
  • majetkovo-právne poradenstvo pri projektoch obnoviteľných energií, právo týkajúce sa plánovania stavieb a stavebného poriadku, právne otázky ohľadom infraštruktúry