Rödl & Partner ponúka kompletné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností a plnenia všeobecných spoločensko-právnych povinností medzinárodne pôsobiacich spoločností.

Prehľad našich služie

  • company secretarial services
  • zakladanie spoločností
  • M&A
  • reštrukturalizácie