Rödl & Partner poskytuje poradenstvo pri zahraničných investíciách ohľadom všetkých povinností vyplývajúcich z lokálneho práva obchodných spoločností a podporu pri plnení spoločensko-právnych povinností spoločníka.

Prehľad našich služieb
Príprava podkladov pre:

  • zakladanie spoločností
  • menovanie a odvolávanie konateľov, členov predstavenstva a dozornej rady, zmena podielov, zmena súvahových dní, uznesenia o použití zisku atď.
  • poradenstvo ohľadom povinností a zodpovednosti konateľov a členov predstavenstva
  • vedenie zákonných registrov a zápisníc
  • príprava zákonných zápisníc zo zasadnutí
  • v niektorých jurisdikciách: domicil spoločnosti
  • preberanie hlásení a vyhlásení, podávanie účtovných závierok, formulárov na registrový súd, vyhlásení ako aj oznámení k verejným zoznamom a obchodným registrom v danom právnom systéme
  • poradenstvo pri plnení daňových povinností
  • likvidácia spoločností