Dôvodov pre kúpu a predaj podnikov je niekoľko, či už ide o získavanie nových trhov, rastúci konkurenčný tlak alebo zložitý vstup nástupnických firiem na trh. Prepojenie medzinárodných spoločností naberá na intenzite.

Rödl & Partner na celom svete poskytuje poradenské služby pri realizácii transakcií tak kupujúcim ako aj predávajúcim, a to efektívne a komplexne.

Prehľad našich služieb:

  • právna, daňová, a finančná previerka cieľových spoločností na celom svete (Due Diligence)
  • letters of intent
  • manažment rizík pri cezhraničných obchodných transakciách, právne stanoviská
  • štruktúrovanie transakcií, daňová optimalizácia, právne poradenstvo k exit stratégiám a financovaniu
  • vypracovanie a prerokovanie kúpnych zmlúv a vedľajších dohôd, predaj podnikov prostredníctvom prevodov podielov alebo majetku (Share Deals)
  • post-merger integrácia, právna podpora pri opatreniach na realizáciu a integráciu

V transakciách M&A profitujeme zo širokej škály skúseností našej interdisciplinárnej spoločnosti poskytujúcej poradenské služby, ktorá v mnohých krajinách úspešne sprevádzala transakcie z právneho, daňového a finančného hľadiska.