Zakladanie dcérskych spoločností v zahraničí býva často spojené s časovým tlakom. Rýchle a efektívne založenie spoločnosti a zahájenie operatívnej obchodnej činnosti je obzvlášť dôležité najmä vtedy, ak je existencia dcérskej spoločnosti na danom trhu podmienkou pre získanie zaujímavej zákazky.

Vo väčšine právnych systémov musí zahraničný investor spĺňať prísnejšie podmienky ako tuzemské subjekty; predkladané podklady musia často obsahovať formálne náležitosti, naviac je potrebné včas zabezpečiť preklady dokumentov. Na prvý pohľad jednoduchý krok sa tak rýchlo môže zmeniť na komplexný postup vyžadujúci promptnú aplikáciu znalostí z oblasti práva obchodných spoločností, daňového práva, z oblasti finančníctva a praktického kontaktu s úradmi.

Experti spoločnosti Rödl & Partner pôsobiaci v mnohých vyspelých priemyselných štátoch a rozvíjajúcich sa trhoch na celom svete disponujú znalosťami miestnych pomerov a dlhoročnými skúsenosťami, ktoré medzinárodným spoločnostiam pomôžu efektívne a včas zvládnuť proces zakladania.

Snažíme sa vopred rozpoznať možné problémy, pričom profitujeme z našich rozsiahlych globálnych skúseností. Ďalej je dôležité preskúmať alternatívne štruktúry a právne formy, ktoré sú v iných právnych systémoch možno menej známe, ale zahraničnej spoločnosti môžu priniesť daňové výhody alebo zníženie rizík.

Prehľad našich služieb pri zakladaní spoločností z poverenia medzinárodných spoločností:

  • zakladanie a zápis kapitálových a osobných spoločností
  • vypracovanie spoločenských zmlúv
  • menovanie konateľov a členov predstavenstva, zápisnice zo zasadnutí ustanovujúcich zhromaždení a zasadnutí predstavenstva a dozornej rady
  • ukladanie spoločenských zmlúv do príslušných registrov
  • registrácia spoločností na daňových úradoch, zdravotnej a sociálnej poisťovni