Počet kúp podnikov, ktoré sa neskôr považujú za neúspešné, je vysoký. Mnohé transakcie neprinesú očakávané výsledky kvôli častému nadhodnoteniu synergického potenciálu. Na druhej strane najmä joint ventures často zlyhávajú kvôli prvotnému podceneniu rizík stretu záujmov.

Špecialisti Rödl & Partner na M&A pracujú na tom, aby boli transakcie pre našich klientov úspešné. Od založenia našej spoločnosti sme vždy zastávali názor, že podnikateľské výzvy, ktoré si naši mandanti kladú, sa nedajú zaškatuľkovať do jasne oddelených kategórií, preto neustále pracujeme v interdisciplinárnych a cezhraničných tímoch. Od našich expertov vyžadujeme, aby nemysleli len v medziach ich technickej špeciálnej oblasti, ale aby mali široký rozhľad.

Prehľad našich služieb v oblasti poradenstva pri M&A:

  • plánovanie a organizovanie procesov predaja a ponukového konania
  • Vendor Due Diligence
  • príprava fyzických a elektronických data rooms
  • asistovanie pri private equity transakciách
  • poradenstvo v súvislosti s daňovou štruktúrou
  • finančná, daňová a právna Due Diligence
  • vypracovávanie a prerokovanie transakčných dokumentov
  • kontrola fúzií na národnej úrovni a na úrovni EÚ
  • lokálna implementácia medzinárodných transakcií
  • Post-Merger integrácia