Rödl & Partner Alman menşeli Uluslararası Danışmanlık ve Denetim şirketidir.

4.700'den fazla çalışanıyla dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinde faaliyet göstermektedir.

Denetçilerimiz ve Danışmanlarımız disiplinler üstü çözümler sunmakta ve yakın mesleki ilişkiler içerisinde çalışmaktadırlar. Franchising sistemi ile çalışan diğer Denetim ve Danışmanlık Şirketlerinden ve Gruplarından farklı olarak bütün hizmetlerimiz tek bir elden sunulmaktadır. Böylece müşterilerimiz dünya çapında disiplinler üstü uzman bilgisine en kısa yoldan ulaşabilmekte ve faydalanabilmektedirler.

Türkiye'nin önde gelen Denetim, Danışmanlık ve Outsourcing Şirketlerinden biri olarak müşterilerimize en üst seviyede hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

 

Sirküler No: 2020 / 78


Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formlarında Değişiklik Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 77


Konu: İnteraktif Vergi Dairesi’nde Mücbir Sebep Durumu Sorgu Ekranının Açılması

 

Sirküler No: 2020 / 76


Konu: Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 75


Konu: Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması

 

Sirküler No: 2020 / 74


Konu: Konaklama Vergisinin 01.01.2021 Tarihine Ertelenmesi

 

Sirküler No: 2020 / 73


Konu: 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete ’de Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 72


Konu: Pandeminin Ticari Sözleşmelere Etkisi

 

Sirküler No: 2020 / 71


Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Şartlarının Kolaylaştırılması

 

Sirküler No: 2020 / 70


Konu: COVID-19 Salgını Kapsamında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğindeki Yükümlülüklerle İlgili Sürelerin Durdurulması

 

Sirküler No: 2020 / 70 EK 1

 

Konu: Coronavirüs Tedbirleri -Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

 

Sirküler No: 2020 / 69


Konu: COVID-19 Salgını Kapsamında Ertelenen Beyannamelere İlişkin Kısa Hatırlatmalar

 

Sirküler No: 2020 / 68


Konu: İŞKUR Tarafından “Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” Bölümünün Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 67


Konu:  COVID-19 Salgını Kapsamında Gümrük Mevzuatına
Getirilen Düzenlemeler

 

Sirküler No: 2020 / 66


Konu: COVID-19 Salgınından Etkilenen Belirlenmiş Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 65


Konu: Dahilde İşleme İzin Belgelerinde Mücbir Sebep Nedeniyle Ek Süre Tanınmasına İlişkin Açıklama Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 65 EK 1


Konu:   Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı

 

Sirküler No: 2020 / 64


Konu: COVID-19 Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 63


Konu: Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 62


Konu:  Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması

 

Sirküler No: 2020 / 61


Konu:  TÜBİTAK Raporlarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 60


Konu:  Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 59


Konu:  Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 58


Konu:  Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranının Düşürülmesi

 

Sirküler No: 2020 / 57


Konu:  İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması

 

Sirküler No: 2020 / 56


Konu:  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Verme Sürelerinde Değişiklik Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 55


Konu:  Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama

 

Sirküler No: 2020 / 54


Konu:  Covid-19 İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında GIB Duyurusu

 

Sirküler No:  2020 / 53


Konu:  COVID-19 Salgınının İşyeri ve İş Sözleşmeleri Açısından Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler

 

Circular No:  2020 / 53


Subject: Effects of COVID-19 in Terms of Workplace and Employment Agreements and Measures That Can Be Taken

 

Rundbrief Nr.: 2020 / 53


Betreff:  Auswirkungen des COVID-19 auf den Arbeitsplatz und die   
Arbeitsverhältnisse

 

Sirküler No: 2020 / 52


Konu:  Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Hatırlatmalar

 

Circular No: 2020 / 52


Subject: Reminders on Short-Time Working Allowance

 

Rundbrief Nr.:  2020/ 52


Betreff: Erinnerung für das Kurzarbeitergeld

 

Kısa Çalışma Talep Formu

 

Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

 

Circular No: 2020 / 51


Subject: Economic Measures Taken Due to Covid-19 Outbreak

 

Sirküler No: 2020 / 50


Konu:  Covid-19 Salgını Sebebi ile Alınan Ekonomik Önlemler

 

Sirküler No: 2020 / 49


Konu:  Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Çalışanlarının Evden Çalışması

 

Sirküler No: 2020 / 48


Konu:  Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Hatırlatmalar

 

Sirküler No: 2020 / 47


Konu:  Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması

 

Sirküler No: 2020 / 46


Konu:  Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi

 

Sirküler No: 2020 / 45


Konu:  Elektronik Tebligatların Kontrolüne İlişkin Hatırlatmalar

 

Sirküler No: 2020 / 44


Konu:  Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Hakkında Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 43


Konu:  Ücret Gelirlerinin Beyan Edilmesi

 

Circular No : 2020 / 43


Subject:          Declaration of Wage Incomes

 

Sirküler No: 2020 / 42


Konu:  Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürünün Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 42 EK 1


Konu:  Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürünün Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 41


Konu:  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 40


Konu:  Yurda Altın Getirilmesi ve Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Düzenleme Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 39


Konu:  KDV Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılması

 

Circular No: 2020 / 38


Subject: Rearrangement of Transfer Pricing Reporting Within The Scope of BEPS

 

Sirküler No: 2020 / 37


Konu:  GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 37 EK 1


Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında Duyuru

 

Sirküler No: 2020 / 36


Konu:  E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunun Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 35


Konu:  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması

 

Sirküler No: 2020 / 34


Konu:  Türkiye’nin BEPS 13 Numaralı Eylem Planı Kapsamında Düzenlenmiş Olan Transfer Fiyatlandırması Raporlama Standartlarına Geçmesi

 

Sirküler No: 2020 / 33


Konu:  İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresinin Uzatılması

 

Sirküler No: 2020 / 32


Konu:  Değerli Konut Vergisine İlişkin Değişikliğin Yapıldığı 7221 Sayılı Kanun’un Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 31


Konu:  “Kanun Yolundan Vazgeçme” Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliğ Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 30


Konu:  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar

 

Sirküler No: 2020 / 29


Konu: Ambalaj Malzemeleri İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması

 

Sirküler No: 2020 / 29 EK 1


Konu:   Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve  Esaslar

 

Sirküler No: 2020 / 28


Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulamasının Ertelenmesi

 

Sirküler No: 2020 / 27


Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzunun Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 27 EK 1


Konu:   Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu

 

Sirküler No: 2020 / 26


Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile İlgili Düzenleme Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 25


Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 24


Konu: Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılması Gerektiği

 

Sirküler No: 2020 / 23


Konu: 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

 

Sirküler No: 2020 / 22


Konu: 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

 

Sirküler No: 2020 / 21


Konu: Elazığ ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süre ile Mücbir Sebep İlanı

 

Sirküler No: 2020 / 20


Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme
Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular


Sirküler No: 2020 / 20 EK 1


Konu:   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular

 

Sirküler No: 2020 / 20 EK 2


Konu:    Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B

 

Sirküler No: 2020 / 20 EK 3


Konu:    Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A


Sirküler No: 2020 / 19


Konu: E-defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanması

 

Sirküler No: 2020 / 18


Konu: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Düzenleme Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 17


Konu: Nakit Sermaye Artışı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde 2019 Yılında Kullanılacak Faiz Oranı

 

Sirküler No: 2020 / 16


Konu: 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

 

Circular No: 2020 / 15


Subject: 2020 Income Tax Rates and Income Tax Return Declaration

 

Sirküler No: 2020 / 14


Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanması


Sirküler No: 2020 / 14 EK 1


Konu: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”

 

Sirküler No: 2020 / 13


Konu: Kredi Vadelerinde Düzenleme Yapılması

 

Sirküler No: 2020 / 12


Konu: 2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

 

Sirküler No: 2020 / 11


Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanması


Sirküler No: 2020 / 11 EK 1


Konu: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”

 

Sirküler No: 2020 / 10


Konu: “Nihai Tüketici” Açıklaması ile e-Arşiv Fatura Düzenlenmesi

 

Sirküler No: 2020 / 9


Konu: Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları

 

Hizmetler

Rödl & Partner, Türkiye’nin önde gelen Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi ve Mali Hukuk Danışmanlık şirketleri arasındadır. Rödl & Partner, müşterilerinin muhtelif ihtiyaçlarına yönelik sektörel ve global deneyimiyle yüksek standartlarda hizmet vermektedir.

 

Ülke Broşürü

Türkiye'deki büromuza ilişkin güncel bilgiler ve hizmetlerimiz Rödl & Partner Ülke broşüründe bulunmaktadır.

Ofisler