İrtibat
Fuat Cengiz

Partner
Tel: +90 (212) 310 14 00
E-Mail

  • Yıl Sonu Mali Tabloların KGK Denetimi, Özel Amaçlı Denetimler, İç Kontrol Sistemi Denetimi
  • Türk Ticaret Kanunu (TTK), Alman Ticaret Kanunu (HGB), US-GAAP ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IAS/IFRS) Uygun Bağımsız Denetim Çalışmaları
  • Türk Mevzuatına Göre Hazırlanmış Dönem Sonu ve Ara Dönem Mali Tabloların German GAAP, US-GAAP ve/veya IAS/IFRS kurallarına uyarlanması
  • İç Kontrol Sistemi ve Risk Denetimi
  • Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama çalışmaları
  • Şirket içi Raporlama Sistemi’nin kurulması veya iyileştirilmesi