Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення

27 липня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 480 від 04 липня 2017 року. Постановою № 480 був затверджений перелік організаційно-правових форм нерезидентів, господарські операції з якими визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

Затвердження цього переліку може торкнутися багатьох платників податків, які дотепер не підпадали під дію правил з трансфертного ціноутворення. Згідно із змінами в Податковому кодексі України, які діють з 01 січня 2017 року, перелік контрольованих операцій був розширений за рахунок операцій з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток: наприклад, німецьке (а також австрійське та швейцарське) командитне товариство (фірмове найменування закінчується на KG), британське партнерство з обмеженою відповідальністю (фірмове найменування закінчується на LLP) та інші організаційно-правові форми, передбачені в переліку, затвердженому Постановою КМУ № 480.

Господарські операції з нерезидентом, створеним у формі, передбаченій Постановою КМУ № 480, визнаються контрольованими незалежно від того, чи пов'язаний платник податків з таким нерезидентом чи ні. Як виняток з цього правила, операції з таким нерезидентом не будуть вважатися контрольованими, якщо нерезидент сплачував податок на прибуток і при цьому відсутні інші підстави для визнання операцій з таким нерезидентом контрольованими (пов'язаність з контрагентом, реєстрація контрагента в низькоподатковій країні).

Операції з нерезидентами із переліку, затвердженого Постановою № 480, визнаються контрольованими з дати набрання чинності цим переліком, тобто з 27 липня 2017 року. Вартісний обсяг господарських операцій з такими нерезидентами у 2017 році розраховується за весь рік, тобто за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року. При цьому звітувати і складати документацію з трансфертного ціноутворення необхідно за операціями, здійсненими після 27 липня 2017 року (відповідні роз'яснення наведені у Листі ДФС України від 14.08.2017 № 21674/7/99-99-14-01-02-17), якщо були досягнуті фінансові показники для визнання операцій контрольованими (10 млн. грн. - загальний обсяг операцій з контрагентом і 150 млн. грн. - річний дохід платника податків).

З огляду на зміни, запроваджені з 01.01.2017 року, і набрання чинності Постановою № 480, платникам податків, які співпрацюють з іноземними фірмами, слід перевірити організаційно-правову форму своїх контрагентів, в тому числі тих, які не є пов'язаними з платником податків. Особливо це стосується ділових відносин з німецькими фірмами, які часто здійснюють діяльність саме у формі командитного товариства (KG), що є третьою за популярністю організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Німеччині.

Якщо організаційно-правова форма контрагента згадується у Постанові № 480, обсяг операцій з таким контрагентом перевищує 10 млн. грн. і річний дохід платника податків перевищує 150 млн. грн., то операції з таким контрагентом визнаються контрольованими. В такому випадку платник податків матиме обов'язок подати звіт про контрольовані операції за рік, в якому були здійснені операції, а також підготувати документацію з трансфертного ціноутворення за такими операціями. Невиконання цих вимог тягне за собою накладення доволі істотних штрафних санкцій.