Український парламент ратифікував Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом та Мальтою

У березні та квітні 2017 року Верховна Рада України ратифікувала Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом (підписана 06 вересня 1997 року) та Мальтою (підписана 04 вересня 2013 року). Угода з Люксембургом була ратифікована після перегляду договірних умов та підписання протоколу про внесення змін до Угоди наприкінці 2016 року. Обидві угоди можуть вступити в силу та почати застосовуватися з 1 січня 2018 року, якщо обмін ратифікаційними документами буде завершений в 2017 році.

Податкова угода з Люксембургом, із змінами внесеними Протоколом від 30 вересня 2016 року, передбачає наступні ставки податку:

Дивіденди

  • 5%, якщо дивіденди сплачуються на користь компанії, яка безпосередньо володіє принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди; і
  • 15% в усіх інших випадках.

Проценти

  • 5%, якщо проценти сплачуються відносно будь-якої позики, що надається банком або іншою фінансовою установою;
  • 10% в інших випадках.

Роялті

  • 5%, якщо роялті сплачуються відносно будь-якого патенту, торгової марки, дизайну або моделі, плану, таємної формули або процесу, або інформації (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду; і
  • 10%, якщо роялті сплачуються відносно будь-якого авторського права на літературні твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми і будь-які фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення).

Доходи від відчуження акцій (крім акцій, що котируються на фондовій біржі), які одержують їх вартість або більшу частину вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, можуть оподатковуватися в державі, в якій розташоване нерухоме майно.

Важливо зазначити, що, на відміну від більшості інших угод України при уникнення подвійного оподаткування, Угода з Люксембургом містить розширене визначення постійного представництва, яке включає надання послуг, у тому числі консультаційних послуг, підприємством через співробітників або інший персонал, найнятий підприємством для таких цілей, якщо діяльність такого характеру триває (в рамках одного й того ж самого або пов'язаного з ним проекту) протягом періоду або періодів, які становлять у сукупності більше, ніж шість місяців у будь-якому дванадцятимісячному періоді.

Податкова угода з Мальтою передбачає наступні ставки податку:

Дивіденди

  • 5%, якщо дивіденди сплачуються на користь компанії, яка безпосередньо володіє принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди;
  • 15% в інших випадках.

Проценти - 10%

Роялті - 10%

Доходи від відчуження акцій, які одержують 50% вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, можуть оподатковуватися в державі, в якій розташоване нерухоме майно.

Угоди про уникнення подвійного оподаткування із Люксембургом та Мальтою відкривають нові можливості для інвестування в Україну безпосередньо із цих країн без залучення проміжних холдингових компаній.