Зміни у правилах ведення бухгалтерського обліку, складання і оприлюднення фінансової звітності в Україні

30 жовтня 2017 року Президент України підписав Закон № 2164-VIII від 05.10.2017 р. "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)", який спрямований на приведення порядку ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні у відповідність до стандартів ЄС, зокрема до положень Директиви 2013/34/ЄС. Серед найважливіших змін можна виділити наступні.

Закон встановлює, що неістотні недоліки в документах, які містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської такої операції, якщо недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, і якщо такі документи містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. Ця норма покликана знизити податкові ризики для платників податків, з огляду на те, що податкові органи доволі часто нараховують податкові зобов'язання платникам податків саме через недоліки, навіть незначні, у бухгалтерських документах.

Значні зміни стосуються порядку складання та оприлюднення фінансової звітності. Так, підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторськими висновками у повному обсязі на власній веб-сторінці та іншими шляхами. До підприємств, що становлять суспільний інтерес, Закон відносить емітентів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховиків, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та підприємства, які належать до великих підприємств.

Крім того, Закон передбачає, що на фінансову звітність підприємств не поширюється правовий режим комерційної таємниці або конфіденційної інформації і запроваджує обов'язок підприємств надавати копію фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб, а також забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням підприємств. Слід зауважити, що неправомірна відмова у наданні такої інформації може потягнути за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємства.

Переважна більшість змін набуває чинності з 1 січня 2018 року. Очікується, що ці зміни сприятимуть покращенню бізнес-клімату в Україні та наближенню порядку ведення бухгалтерського обліку, а також складання і оприлюднення фінансової звітності українських підприємств до європейських стандартів.