Odborníci v oblasti přímých zahraničních investic

Rödl & Partner je odborníkem v oblasti poradenství pro zahraniční investory. Tuzemským i zahraničním společnostem poskytujeme služby v oblasti práva, daní, auditu, business process outsourcingu a podnikového poradenství. 

Působí u nás poradci z mnoha oborů, kteří často vytvářejí pro některé zakázky mezinárodní týmy. Naší silnou stránkou je naše organizační struktura. Záměrně jsme upustili od myšlenky vybudovat nepřehlednou síť poboček prostřednictvím franšíz. Soustředíme se na zakládání stoprocentních dceřiných společností, protože pouze jejich prostřednictvím můžeme v případě mezinárodních projektů zaručit kvalitu poskytovaných služeb.

Hot Topics

Klientům působícím na mezinárodní úrovni poskytujeme služby v oblasti auditu, daňového, právního, podnikového poradenství a outsourcingu...

Prostřednictvím našeho měsíčníku Mandantenbrief přinášíme měsíčně našim klientům aktuální informace...

Pobočky