Kontakt
Ing. Jana Švédová

PR Manager
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Rödl & Partner poskytuje poradenství středně velkým firmám s vedoucím postavením na trhu

S klienty nás spojuje podnikatelský duch a hledání nových řešení. Jsme na jedné lodi. My i naši klienti víme,  že nestačí chtít měnit trh. Pokud by úspěšné firmy minulých let snahu měnit trh nepřeměnily ve skutečnost, konkurence by je převálcovala. Firmy ale musí kupředu posouvat i neklid, který známe z mihotajících ručiček starých hodinek. Neklid je zárukou aktivity, úsilí, inspirace, nadšení a odvahy.   

Základem strategie společnosti Rödl & Partner je koncept komplexních poradenských služeb. K posílení postavení naší značky však vede i snadno rozpoznatelný vizuální styl, jenž má v celosvětovém měřítku jednotnou podobu. Naše značka se však neomezuje jen na logo. Je tvořena naším obchodním modelem a firemní filozofií.

Identita značky Rödl & Partner

Individuální poradenství

Vůči našim klientům a zaměstnancům vystupujme empaticky. Přistupujeme k našim partnerům tak, jak by oni měli v našich představách přistupovat k nám.

Udáváme směr

Naši klienti očekávají jasná stanoviska. Nevyhýbáme se konkrétním odpovědím a jednoznačným doporučením.

Známe podnikatelské prostředí

Orientujeme se dle potřeb trhu. Rozpoznáváme šance a využíváme je.

Lokální působnost

Známe lokální trh a plníme očekávání našich klientů a zaměstnanců.

Mezinárodní působnost

Nejsme sítí skládající se z nesourodých firem, jsme JEDNA společnost. Jsme zastoupeni v 50 zemích světa.

Máme týmového ducha

Za našimi úspěchy nestojí jednotlivec, ale téměř vždy týmová spolupráce. Ač každý z nás je osobnost, síla týmu je v tomto případě rozhodující.

Známe pravidla úspěchu

Neženeme se za krátkodobým úspěchem. Usilujeme o expanzi se stabilním základnou. Jsme úspěšní tehdy, jsou-li úspěšní naši klienti.