Kontakt
Ing. Jana Švédová

PR Manager
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Společenská odpovědnost firem je důležitým aspektem strategického chování každé společnosti, a proto i Rödl & Partner jako mezinárodní společnost přistupuje k tomuto tématu velmi zodpovědně. Aktivně se zapojujeme do konkrétních jednorázových i dlouhodobých dobročinných projektů.

Česká republika

Myslíme na děti
Vedení kanceláře Rödl & Partner se rozhodlo finančně podpořit projekty Nadace Naše dítě, jejímž cílem je podpora humanitárních projektů přispívajících k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany dětských práv. Nadace také poskytuje přímou podporu dětí, které se nacházejí v obtížných životních situacích, zejména dětí handicapovaných, týraných, zneužívaných a dětí v ústavní výchově.
Více: http://www.nasedite.cz/cs/o_nadaci

… myslíme i na ty, kteří jsou na konci svého života
Cesta Domů je domácí hospic, jehož činnost se rozhodli podpořit kolegové z Rödl & Partner, a to poskytnutím právní podpory a překladatelskými službami. Hospic se zabývá komplexní pomocí lidem na konci života a jejich rodinám; jejím cílem je zlepšení podmínek péče o umírající. Cesta domů se také snaží o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k lidem na konci života a k tématu smrti a umírání jako takovému.
Více: http://www.cestadomu.cz/

… také sportujeme, abychom pomohli
Běháme  maraton
Kolegové Rödl & Partner se pravidelně účastní i závodu firemních štafet v rámci pražského Volkswagen maratonu, přičemž reprezentují  dvě neziskové organizace, a to Výbor dobré vůle Olgy Havlové a Klub nemocných cystickou fibrózou. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko začleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých o sebe sami postarat. Smyslem Klubu nemocných cystickou fibrózou je zlepšování kvality života takto nemocných spoluobčanů a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.
Více: www.vdv.cz
Více: http://www.cfklub.cz/

Hrajeme malou kopanou
Fotbalový tým Rödl & Partner se tradičně stává jedním z účastníků  benefičního  turnaje firem v malé kopané Sue Ryder Charity Cup.  Tím podporuje  činnost Domova Sue Ryder, ústavu poskytujícího sociální služby seniorům, kteří potřebují z důvodu nemoci či vysokého věku pomoc druhých.
Více: http://www.sue-ryder.cz

Zahraničí

Středobod naší činnosti - Nadace zaměstnanců Rödl & Partner na pomoc dětem
Tato nadace byla založena z podnětu kolegů Rödl & Partner již v roce 1994. Jejím cílem je  poskytnout pomoc lidem, především pak dětem, v krizových situacích. A zejména rychle a bez zbytečné byrokracie. Naše pomoc je zcela konkrétní a směřuje ke konkrétním lidem.
V posledních letech vznikla řada projektů za podpory našich zaměstnanců z jejich vlastní iniciativy nebo ve spolupráci s různými partnery.

Sdružení podporující partnerství mezi městy Charkov a Norimberk
Jako mezinárodní společnost se snažíme o prosazování tolerance, porozumění a vzájemného poznávání i za hranicemi. Proto je pro nás velmi důležité partnerství mezi ukrajinským městem Charkov a sídlem mateřské společnosti Rödl & Partner městem Norimberk nesmírně důležité.
Další informace o sdružení podporující partnerství mezi městy Charkov a Norimberk a o různých projektech, které toto sdružení nabízí, najdete na www.pvcharkovnuernberg.de.