Kontakt
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

Phone: +420 236 163 770
E-Mail

Klientům působícím na mezinárodní úrovni poskytujeme služby v oblasti auditu, daňového, právního, podnikového poradenství a outsourcingu. Většinu našich zákazníků představují středně velké rodinné podniky se sídlem v německy mluvících zemích a pobočkami v zahraničí. Právě těmto společnostem je určena poradenská činnost v oblasti právní, daňové a administrativní. Podílíme se nejen na podpoře zahraničních dceřiných společností, ale i na realizaci mezinárodních projektů a zahraniční investiční politice. Je logické, že našim klientům při zahraničních investičních projektech chceme nabídnout komplexní odborné poradenství v jejich mateřském jazyce.       

Naše poradenství zahrnuje především tyto oblasti:

Právo
- Právo obchodních společností
- Mergers & Acquisitions 
- Due Diligence
- Pracovní právo
- Obchodní právo
- Právní ochrana podnikatelů
- Obnovitelné energetické zdroje
- Mezinárodní právo veřejné

Daně
- poradenství v oblasti daňové struktury
- DPH 
- poradenství v oblasti daňového přiznání
- vysílání zaměstnanců do zahraničí
- Mergers & Acquisitions 
- Due Diligence
- Ceny obvyklé

Audit
- Ověření účetní závěrky dle národních a mezinárodních účetních standardů ( českého Zákona o účetnictví, GAAP, IFRS, německého HGB)
- Prověrky interního kontrolního systému
- Interní kontroly
- Splnění zákonné povinnosti při zveřejnění účetní závěrky
- Poradenství týkající se reportingu

Outsourcing
- Optimalizace procesů v oblasti financí a účetnictví
- Vedení finančního účetnictví
- Mzdové účetnictví
- Lidské zdroje/personalistika
- Výkaznictví
- Informační systémy pro podporu manažerského rozhodování
- Cash management
- Poradenství při sestavování daňových přiznání a hlášení vůči celním orgánům

Management & Business Consulting
- Ocenění podniku
- Due Diligence
- Mergers & Acquisitions (Buy & Sell) 
- Integrace organizace po uskutečnění fúze
- Private Equity
- Privatizace
- Znalecké posudky pro daňové účely