Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Při ověření účetních závěrek hraje stále důležitější roli prověrka interních kontrolních systémů.

Řada mezinárodních koncernů, nejen těch,  které mají své akcie kótované na burze a podléhají tak přísným pravidlům tzv. Corporate Governance, klade důraz na implementaci a inovaci interních kontrolních mechanismů.

Význam vnitřních kontrol v současnosti narůstá i s ohledem na mezinárodní risk-management, a to především u středních a velkých společností, s jejichž akciemi se sice neobchoduje na burze, které ale v posledních letech zaznamenaly rychlý růst.

V oblasti risk-managementu, ať už na národní či nadnárodní úrovni, Vám nabízíme tyto služby:

• poradenství v oblasti tvorby interních kontrol, analýza rizik a právního prostředí, vypracování metodiky a postupu interních kontrol, poradenství při implementaci a kontrolách vnitřního kontrolního systému
• zajištění interních kontrol nezávislými subjekty

Při poradenství v oblasti interních kontrolních systémů klademe důraz na preventivní opatření zamezující hospodářské kriminalitě.