Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Cílem auditu je posoudit, zda byla účetní závěrka auditované účetní jednotky sestavena v souladu s účetními předpisy a zda podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření.

Audit zahrnuje analýzy a testy účetních případů a interních postupů a procesů. Rozsah prováděných testů závisí na posouzení auditora.

Abychom Vám mohli nabídnout efektivní audit cílený na problémové oblasti Vaší společnosti, vycházíme ze systému vyhodnocení rizik. Základem činnosti auditora je pochopení vnitřního kontrolního systému, které nám umožní optimálně naplánovat nejen rozsah, ale i délku auditu.

Auditorské postupy naší kanceláře vycházejí z národních i mezinárodních auditorských standardů. Na dodržování těchto standardů dohlíží nejen equity partneři, ale i auditorské výbory kanceláře.

Při pravidelných interních kontrolách prověřujeme kvalitu auditu a dodržování firemních auditorských postupů. Jako jakákoli jiná auditorská firma jsme kontrolováni i Komorou auditorů. Provádíme-li audit mateřských a dceřiných společností, můžete se spolehnout na aplikaci jednotných auditorských standardů.

Kvalita závisí na lidech a nikoli na softwaru

Svým zaměstnancům nabízíme účast v mezinárodním vzdělávacím programu "Campus". Prostřednictvím tohoto vzdělávacího programu usilujeme o to, aby naše pobočky nabízely služby konstantní kvality. Campus je mezinárodním vzdělávacím programem určeným pro všechny poradce kanceláře. Zahrnuje nejen intenzivní školení v evropském vzdělávacím centru kanceláře v Norimberku, ale i škálu e-learningových kurzů zaměřených na jednotlivé oblasti poradenské činnosti. Obsahovou náplň programu určuje tým norimberské centrály, který zajišťuje i praktickou realizaci programu.

Prostřednictvím "Campusu" získávají zaměstnanci nejen informace o aplikaci auditorských metod a standardů potřebných pro audit prováděný mezinárodní společností, ale osvojí si i postupy aplikované při ověřování závěrek sestavených v souladu s německými či mezinárodními účetními předpisy.

Nabídka školení je přizpůsobena požadavkům našich klientů a lze v ní najít například tato témata:

• účetní předpisy a výkaznictví dle německých předpisů 
• výkaznictví dle IFRS
• vnitřní kontrolní systémy
• interní kontroly a revize
• Compliance, zveřejňování
• zvýšení vypovídající hodnoty zpráv auditora