Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Již v minulosti jsme se zabývali otázkou, jakou roli má při poskytování poradenských a auditorských služeb organizační struktura naší kanceláře. V mnohých zemích došlo od té doby ke změnám v legislativě. Auditorské společnosti nesmějí klientům s akciemi kótovanými na burze poskytovat vedle auditu jiné poradenské služby. Rödl & Partner tento střet zájmů včas rozpoznal a zavedl odpovídající kontrolní mechanismy.

Zejména těm společnostem, s jejichž akciemi se veřejně obchoduje na burze a u kterých Rödl & Partner vystupuje jako nezávislý auditor, neposkytujeme služby, které by mohly vyvolat střet zájmů.

Naši klientelu tvoří především podniky řízené přímo společníky, kteří upřednostňují pravidelné a ucelené multidisciplinární poradenství. Je  samozřejmé, že auditorské služby poskytujeme v souladu se zákonnými předpisy. Usilujeme o to, abychom klientům nabídli kvalitní poradenství a zároveň respektovali zásadu nezávislosti.

Mezinárodní audit představuje složitý proces. Nechceme soutěžit s jinými velkými auditorskými společnostmi o co nejnižší honoráře. Museli bychom snížit kvalitu našich služeb a zříci se možnosti být našim klientům nápomocni ve zlepšování hospodářských výsledků. Klienti, kteří každým rokem našich služeb nově využívají, naši strategii velmi dobře chápou.