Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Ve většině zemí, ve kterých máme kancelář, nabízíme v rámci auditorských služeb ověření účetní závěrky. Ověření provádíme zpravidla  nejen v souladu s českými účetními předpisy, ale i dle zákonných předpisů země, v níž má mateřská společnost své sídlo.

Naše auditorské týmy se orientují nejen v německém obchodním zákoníku, ale i v Mezinárodních účetních standardech (IFRS) a US GAAP. Organizační struktura Rödl & Partner je v celosvětovém měřítku zárukou uceleného auditorského standardu kvality.

Při ověření účetní závěrky vycházíme z rizik auditované účetní jednotky. Naším cílem je, aby se mateřská společnost a společníci (respektive akcionáři) mohli spolehnout na to, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření.

Nedávné podvody vedoucí k novým zákonným úpravám a k zesílení dozoru a dohledu nad oblastí auditu nás v našem přesvědčení pouze utvrdily. Naše koncepce auditu není založena na automatizovaných auditorských programech, ale na kvalifikovaných a zkušených zaměstnancích.   

• zvažujete změnu auditorské společnosti?
• hledáte nezávislou auditorskou společnost, která má zastoupení ve významných zemích světa?
• hledáte auditorskou společnost s lidským přístupem a přehlednou organizační strukturou, která si Vás bude vážit jako klienta i přesto, že jste "pouze" středně velká společnost?
• máte pochybnosti, zda budou auditorské společnosti Vašich dceřiných společností při své činnosti skutečně respektovat zájem společníků?
• nejste si jisti, zda Váš stávající auditor bude schopen držet krok s expanzí Vaší společnosti do zahraničí a zaručit Vám jednotný standard auditu?

Pak je Vaším partnerem Rödl & Partner

V centru našeho zájmu stojí společnosti podnikající v mezinárodním měřítku. Při ověření účetních závěrek určených německým společníkům se neomezujeme na aplikaci převodových můstků. Všechny naše auditorské týmy se totiž podílejí na auditorských zakázkách, u kterých je dodržování účetních standardů a pravidel výkaznictví platných v zemi zahraničního společníka samozřejmostí.

V každodenní praxi jsme konfrontováni s kontrolními mechanismy a podobou účetních závěrek a auditorských zpráv běžnou v zemi německých či jiných zahraničních společníků a koncernových auditorů. Vážíme si důvěry, kterou nám bez ohledu na velikost auditované účetní jednotky mateřské společnosti projevují svým rozhodnutím pověřit nás auditem zahraničních poboček.

Je zbytečné připomínat, že audit probíhá v souladu s národními účetními předpisy a mezinárodně uznávanými auditorskými standardy (International Standards on Auditing, ISA). A asi není ani potřebné zdůrazňovat, že kromě zákonů respektujeme i aktuální předpisy a doporučení vztahující se k auditingu a výkaznictví.

Mezi naše klienty se kromě četných středně velkých, převážně rodinných podniků s centrálou v německy mluvících zemích, řadí i řada mezinárodních koncernů. Naše služby ve zkratce:

• kontrola dodržování zákonných předpisů
• poradenství v oblasti vnitřního kontrolního systému
• poradenství týkající se účtování a vykazování neobvyklých účetních případů
• nezávislý audit údajů, které tvoří podklad hlášení veřejnoprávním institucím
• auditorské zprávy a stanoviska auditora