Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Ekonomicky složitá doba, ve které klesají zisky a dochází ke snížení podílů na zisku a dividend, může negativně ovlivnit motivaci klíčových osob ve vedení společnosti. Chování osob, které mohou hledat způsoby kompenzace ušlých příjmů, mohou podpořit zastaralé a nedostatečné vnitřní kontrolní systémy - pro společnosti je v tomto směru obtížné držet krok se stále se rozvíjejícím světem podnikání.

Právě v tomto prostředí narůstá riziko podvodu a zpronevěr, které mohou snížit poradenské služby poskytnuté odborníky s mezinárodními zkušenostmi a technickým know-how.

Naše služby v oblasti odhalování podvodů a zpronevěr:
 
• podvody ve výkaznictví
• zkreslení hodnoty majetku zatajením určitých skutečností
• protizákonné nebo neoprávněné výdaje, především úplatky či zpronevěra
• transakce na vlastní účet, transakce se spřízněnými osobami, výplaty skrytých podílů na zisku
• porušování zákona

Naše služby směřující k předcházení podvodů a zpronevěr:

• poradenství v oblasti předcházení podvodů, analýzy rizik
• implementace a inovace vnitřních kontrolních systémů a strategie předcházení podvodů a zpronevěr
• zajištění důkazů v elektronické podobě
• forenzní audit, vypracování posudků pro účely soudu
• zajištění důkazů, zastupování před soudem prostřednictvím multidisciplinárních týmů