Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Společnosti se zahraniční účastí jsou povinny řídit se normami platnými pro účetnictví a výkaznictví země, ve které se nachází jejich sídlo. Větší význam má však pro tyto společnosti účetní závěrka, jež může být bez větších zásahů zahrnuta do konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.

Většina zahraničních společníků je schopna utvořit si ucelenou představu o situaci dceřiné společnosti a rizicích a možnostech zahraničních trhů teprve tehdy, je-li účetní závěrka sestavená dle národních předpisů převedena na účetní závěrku dle předpisů platných v zemi společníka.  

Právě na tuto oblast se naše společnost zaměřuje. Většina našich zakázek tak obsahuje nejen ověření účetní závěrky dle národních předpisů, ale i dle německého obchodního zákoníku, IFRS či jiných mezinárodních standardů.