Kontakt
Ing. Dušan Marek

Phone: + 420 (2 36) 16 33 10
E-Mail

Kontakt
Andreas Höfinghoff

Phone: +420 530 300 500
E-Mail

Většina zemí usiluje o to, aby se jejich národní účetní předpisy přizpůsobily Mezinárodním účetním standardům. Toto sjednocení však není možné bez odborných znalostí, které jsou základem pochopení standardů a jejich implementace v českém prostředí.

Při rozhodování, zda účetní závěrku dle českého zákona o účetnictví nahradí účetní závěrka dle IFRS, je nutné zvážit řadu faktorů. Důležitou roli hraje nejen stav aktiv, pasiv, finanční situace a hospodářský výsledek, ale i předmět podnikání a struktura společnosti.

Při auditu a poradenství vycházíme z vyhodnocení ekonomických a praktických výhod. Účelné poradenství může zajistit pouze zkušený auditor, který chápe interní prostředí klienta, jeho branži a šance i rizika, která ovlivňují strategická rozhodnutí. Auditor, který klienta zná pouze povrchně, není schopen poskytnout kvalifikované poradenství. 

Ačkoli odmítáme zhotovovat teoretická stanoviska nepodložená praktickými zkušenostmi, dokážeme díky odborníkům na IFRS nabídnout v oblasti mezinárodních účetních standardů kompetentní a efektivní řešení.