Kontakt
JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Další oblastí, ve které naše služby nacházejí široké uplatnění, je DPH, a to především v oblasti zdanitelných plnění poskytovaných v rámci Evropské unie. Ačkoli je DPH upravena směrnicemi EU, nabízí tuzemská právní úprava prostor pro daňové úspory.

Naše služby:

• poradenství v oblasti DPH
• poradenství při sestavování přiznání k DPH
• zastupování v otázkách DPH vůči finančním úřadům, závazná stanoviska a rozhodnutí
• zastupování v otázkách DPH při právních sporech
• cla