Kontakt
JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Oblast mezinárodního zdanění je nedílnou součást většiny našich zakázek týkajících se realizace zahraničních přímých investic a projektů. 

Při svém podnikatelském rozhodování se můžete opřít o zkušené odborníky na problematiku mezinárodního zdanění, kteří zahraničním investorům poskytují služby nejen v rámci daňové optimalizace projektů, ale i při zastupování před místními finančními úřady. 

Většina našich klientů se řadí mezi středně velké podniky s centrálou v německy mluvících zemích. Naše daňověporadenské služby tak logicky zohledňují i potřeby a zájmy zahraničních, především německých společníků. 

V rámci mezinárodního daňového poradenství Vám nabízíme tyto služby:

• daňově optimální organizační struktura mezinárodních společností
• struktury holdingů
• problematika nástupnictví, nadace
• volba právní formy při zakládání společností v zahraničí
• optimalizace daňového zatížení při výplatách podílů na zisku či dividend
• daňové plánování v rámci mezinárodních podnikových financí, Mergers & Acquisitions, exitstrategie
• daňové zatížení organizačních složek
• dvojí zdanění příjmů, licenční poplatky, přefakturace nákladů a Management Fees propojeným osobám
• daňová problematika související se zaměstnáváním v zahraničí a zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců
• DPH a spotřební daně