Kontakt
JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Daňové zákony každého státu bývají velmi složité. Podniká-li společnost ve více zemích, musí navíc počítat s tím, že jakákoli změna týkající se právní úpravy v jedné zemi se bezprostředně promítne do zdanění v zemi druhé.  

Na celosvětové úrovni lze vypozorovat dva trendy. Podnikatelská činnost získává stále globálnější charakter, většina firem se už neorientuje pouze na tuzemský trh. Vlády zároveň snižují daňové sazby, aby podpořily zahraniční investice. Téměř 60 procent mezinárodního obchodu je v dnešní době realizováno prostřednictvím nadnárodních společností. Nijak proto nepřekvapuje, že společnosti raději dosahují zisků ve státě, kde činí daňová sazba daně z příjmů 20 procent, než v sousední zemi, kde tatáž sazba dosahuje 40 procent.

Nejnovější novely národních daňových předpisů přenesly důkazní břemeno na daňové poplatníky. V mnohých státech jsou navíc zákonem upraveny způsoby kalkulace převodních cen, které jsou závazné pro transakce s podniky ve skupině.

Stanovení převodních cen dle zásady cen obvyklých je především při transakcích, které se nemohou opřít o existující trh se zbožím či službami, problematické. Společnosti, které se stále silněji orientují na poskytování služeb a přidanou hodnotu dosahují prostřednictvím obchodních značek či jiným nehmotným majetkem, jsou tak konfrontovány s novými riziky.

Abychom definovali všechna rizika, která s sebou problematika mezinárodního zdanění přináší, sestavujeme pod vedením projektového manažera mezinárodní projektové týmy složené z daňových poradců a advokátů. Kromě optimalizace daňového zatížení a poradenství v oblasti mezinárodní organizační struktury se zaměřujeme i na stanovení převodních cen mezi spřízněnými osobami a na jejich projednání s příslušnými finančními úřady (Advance Pricing Agreements, APA).

Stále častěji klienty zastupujeme v případě finančních kontrol či soudních sporů, jejichž předmětem jsou mezinárodní transakce.