Kontakt
JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Transakce probíhající mezi spojenými osobami dosahují stále větších objemů a již dávno se netýkají pouze největších společností s globální působností. Naopak stále více společností strukturuje své podnikání mezi více entit, mezi kterými následně probíhají ekonomické transakce, jejichž komplexnost také roste. A právě cenotvorby v těchto řízených transakcích se týká problematika převodních cen.

Oblast převodních cen je správcem daně vnímána jako nástroj daňového plánování, tedy jako vysoce riziková oblast vedoucí k daňovým únikům. Převodní ceny jsou dnes proto součástí téměř každé kontroly ze strany finančního úřadu. 

Pokud společnost realizuje transakce se spojenými osobami a zároveň je ve ztrátě nebo je příjemcem investičních pobídek, má kontrolu daně z příjmu nebo alespoň místní šetření téměř jisté. 

Důsledkem nesprávného nastavení převodních cen pak může být doměření daně, penále, úrok z prodlení a v neposlední řadě i negativní reklama. Oblast převodních cen by tak v žádném případě neměla být podceňována.  

Význam převodních cen v současné době roste i v souvislosti s iniciativou OECD zaměřenou proti rozkladu základu daně a přesunu zisků (anglicky Base Erosion and Profit Shifting, zkráceně „BEPS“), která s převodními cenami velmi úzce souvisí.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že oblast převodních cen představuje jednu z klíčových oblastí pro řízení skupinových rizik.  

Tým expertů na převodní ceny společnosti Rödl & Partner Vám v oblasti převodních cen nabízí komplexní služby s mezinárodním přesahem a zároveň velmi flexibilní a osobní přístup. Při poskytování poradenství v této oblasti úzce spolupracujeme s ostatními odděleními společnosti Rödl & Partner, takže klient vždy dostane řešení na míru reflektující veškeré aspekty jeho podnikání. Díky rozsáhlé síti Rödl & Partner po celém světě navíc můžeme nabídnout koordinovaný a jednotný přístup ve více jurisdikcích.

Mezi typické služby, které poskytujeme v oblasti převodních cen, patří:

•    zpracování dokumentace převodních cen (včetně jejich aktualizací) s možností formy znaleckého posudku

•    revize již existujících dokumentací (master file i local file)

•    příprava srovnávacích analýz za využití externích databází (například Amadeus)

•    nastavení či revize systému převodních cen

•    optimalizace dodavatelského řetězce (z pohledu daňového zatížení skupiny)

•    vypracování / revize smluvní dokumentace u skupinových transakcí

•    zastupování před finančním úřadem v případě daňové kontroly

•    zastupování při odvolacím řízení a následném soudním řízení

•    simulace daňové kontroly zaměřené na převodní ceny

•    příprava přílohy k daňovému přiznání (přehled transakcí se spojenými osobami)

•    asistence při žádostech o předběžné závazné posouzení (tzv. APA)

•    asistence při následných úpravách základu daně na druhé straně transakce (tzv. MAP project)

•    poradenství v oblasti nehmotného majetku, financování

•    poradenství v oblasti alokace zisku stálých provozoven

•    poradenství v oblasti strukturálních skupinových změn (tzv. exit charge)

•    asistence při vypracování podkladů pro Country-by-country reporting

•    revize rizik z hlediska požadavků iniciativy BEPS

•    školení zaměstnanců finančního oddělení / controllingu na problematiku rizik v oblasti nastavení převodních cen

Tým expertů na převodní ceny společnosti Rödl & Partner je zde pro Vás. Pro více informací či nezávaznou nabídku nás neváhejte kontaktovat.