Kontakt
JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

V centru jakýchkoli mezinárodních projektů a investic stojí lidé. Vyslání řídícího zaměstnance do zahraničí či přemístění klíčového zaměstnance do zahraniční pobočky představuje mj. složité osobní rozhodování, které se dotýká nejen zaměstnance, ale i jeho rodiny.

Jsme si vědomi rizik, která s sebou vyslání přináší. Vybudováním mechanismů, které v sobě zahrnují administrativní, pracovněprávní, daňové a sociálněprávní aspekty vyslání, se snažíme tato rizika minimalizovat. 

Při vysílání zaměstnanců do zahraničí Vám nabízíme především tyto služby:

• pracovní smlouvy a dohody o vyslání vedoucích pracovníků
• mezinárodní poradenství související s problematikou expatriace – pracovněprávní, daňové a sociálněprávní aspekty
• poradenství týkající se odměn a nepeněžitých plnění, důchodového zabezpečení v rámci pracovního poměru v zahraničí, daňové a sociálněprávní aspekty
• vízová povinnost, pracovní povolení, poradenství pro nadnárodní společnosti v oblasti cizineckého práva
• mezinárodní směrnice pro vysílání zaměstnanců do zahraničí