Kontakt
JUDr. Monika Novotná

Phone: +420 236 163 750
E-Mail

Jedním z indikátorů dokumentujících účinné řízení společnosti je řádné plnění peněžitých a nepeněžitých povinností vyplývajících z daňových zákonů. Jedná se především o sestavení a podání daňových přiznání, platbu daní či dodržení lhůt pro podání daňových přiznání. Úspěšné mezinárodní společnosti se i v této oblasti snaží o snížení nákladů.